Menü Kapat

Kişisel Koruyucu İş Güvenlik Ekipmanı Kullanımı

Kişisel Koruyucu İş Güvenlik Ekipmanı Kullanma Durumları

Kişisel Koruyucu İş Güvenlik Ekipmanı Kullanımı Teknik (mühendislik) ve örgütsel (yönetsel) girişimlerin iş kazalarının önlenmesi için kullanıldığı bilinen bir husustur.

Kişisel Koruyucu İş Güvenlik Ekipmanı Kullanımı
Kişisel Koruyucu İş Güvenlik Ekipmanı Kullanımı

Bu teknikler iş güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırdığında, KKD kullanımına göre daha fazla tercih edilecektir (Wentz, 1998: 401). Bununla birlikte, temel teknik girişimlerin uygulanması, işçiler açısından kaza ve sağlık tehlikelerini önleyemezse, KKD kullanılmak zorundadır (Jung, 1993: 170). Bu noktada yegane uygulanabilir.

Kişisel koruyucu iş güvenlik ekipmanı Alternatif, temel tehlike kontrol önlemi olarak KKD kullanmaktır. KKD, tehlike ve işçi arasında koruyucu bir bariyer sağlar (Colvin, 1992: 135). Heinrich’in tanımına göre de KKD, kişi ve zararlı nesneler, maddeler ve radyasyon arasında etkin bir bariyer ortaya koymak için tasarlanır (Heinrich, 1959: 290). Ancak, donanım çıkarsa ya da uygun şekilde kullanılmaz ise, işçi tehlikeye doğrudan maruz kalabilecek ve maruziyet esnasında güvenlikte bir azalma söz konusu olabilecektir. Bu anlamda, KKD korunmanın en son hattıdır (Wentz, 1998: 401). Ancak koruyucu donanımın etkinliği, kullanımı ile ilgili davranışlarla yakından ilgilidir.

Nitekim, Kişisel Koruyucu Donanıma İlişkin;

Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre, işveren işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır. KKD, işçileri yaralanmalardan koruyan çeşitli araçlar ve giysileri içerir. Bunlar; gözleri, yüzü, başı, kulakları, bacakları, eller ile kolları ve tüm vücudu korumak için tasarlanmıştır (Reese, 2003: 194–195). Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nde, çalışanı yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar koruyucu donanım olarak tanımlanmıştır (md. 4).

Kişisel Koruyucu İş Güvenlik Ekipmanı Seçimi

Kişisel koruyucu iş güvenlik ekipmanı İşverenin yükümlülüğü iş ya da üretim sürecindeki artan riskleri tanımlamak, analiz etmek ve buna göre uygun KKD’yi seçmektir. Olası tehlikelerin farklılığı ve donanımın çeşitliliği nedeniyle, uygun KKD’yi bulmak güç olabilir (Jung, 1993: 170). Bu nedenle, KKD’nin kullanılmasını gerektiren tehlikelerin varlığının saptanması için işyerinde bir tehlike değerlendirmesi ya da analizi yapılmalıdır (Bkz, Noble, 2000: 122-123). Böylelikle, iş yerindedeğişik işler yapılırken KKD’ye ihtiyaç olup olmadığı saptanabilecektir (Asfahl, 2004: 249). Çoğu KKD’nin kullanımı, işyerlerinde bir standart haline gelmiştir. Koruyucu gözlükler, ayakkabılar, baretler işçileri fiziksel zararlardan korumak için kullanılır. Uygun KKD, kaza meydana geldiğinde işçilerin vücut bütünlüğünü korumalarına yardımcı olmaktadır (Wentz, 1998: 401). Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği uyarınca da, KKD’nin değerlendirilmesi ve seçilmesinde diğer yollarla önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirilmesi, bu risklere karşı etkili olabilecek özelliklerin, donanımın kendisinden kaynaklanabilecek herhangi bir riskin de göz önünde bulundurularak tanımlanması gerekmektedir (md. 7)

Kişisel Koruyucu İş Güvenlik Ekipmanı Eğitimi

Uygun KKD’nin kullanımı açısından işçi eğitiminin gerekliliği açıktır. KKD’ye ihtiyaç olduğu saptanırsa, donanımı uygun şekilde kullanmaya ilişkin eğitimin yapılması zorunlu ve kaçınılmazdır. İşçi bu eğitim ile KKD’nin ne zaman gerekli olduğunu, ne tür KKD’ye ihtiyaç duyulduğunu, donanımı doğru şekilde nasıl giyeceğini (Asfahl, 2004: 250), donanımın sınırlılıklarını ve bakımını nasıl uygun şekilde yapacağını öğrenecektir. Belirtmek gerekir ki, bir işçi KKD eğitimi görmüş olsa bile, işyeri ya da KKD değişirse, işveren sorumluluğu gereği işçiyi yeniden eğitmelidir. Uygun şekilde KKD’nin kullanımı için gerekli olan şartları işçinin kabul etmesini etkileyen çok sayıda faktör söz konusudur. İşçinin ‘KKD kullanma kabulünü’ etkileyen başlıca faktörler şunlardır (Wentz, 1998: 402, 403):

• Algılanan yönetim örneği,
• Kolaylık, konfor ve kullanım rahatlığı,
• Donanımı kullanmaya ilişkin ihtiyacı anlamak,
• Kullanmama durumunda ortaya çıkan ekonomik ve disiplinsel kayıplar,
• Diğer işçilerin algılanan kabulü.

Sonuçta, KKD eğitim programı uygun eğitim içeriğinde olmalı ve işletme yönetimi eğitime başlamadan önce işçilere bilgi vererek etkileşime girmelidir.
Bu konular da dikkatinizi çekebilir.


İstanbul ve Diğer İlçe Ve Şehirler İş Güvenliği Ekipmanları Bloglar


Bu Yazılar da İlginizi Çekebilir

Daha detaylı bilgilere Erataş  iş güvenliği sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı İş Güvenliği Ekipmanları başlıklı makalemizde İş Güvenik Ekipmanı, İş güvenliği ekipmanları ve Kişisel ekipmanlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir